©2008, 2009 Alle rechten voorbehouden

Stadswandelingen & Geschiedenis

InZicht

Station.

Stadsring.

Luttekestraat.

Grote Markt.

Grote Kerk.

Melkmarkt.

Raadhuis.

Balletjeshuis.

Weeshuispoort.

De Fundatie.

Huis met de Hoofden.

Arme Fraterhuis.

Zwolle.

zwolle

Home > Steden > Zwolle > Raadhuis

Het oude Raadhuis van Zwolle.

 

Achterzijde oude raadhuis

 

 

Dit is de achterzijde van de Schepenzaal van het oorspronkelijk gotische raadhuis.

De bouwactiviteiten komen rond 1447 op gang en zijn in 1450 afgerond.

In de Schepenzaal werd eeuwen lang het bestuur van de stad gevoerd.

Natuurlijk vergaderden er de schepenen, leden van de vroedschap (de raad, zoals we nu zouden zeggen).

Nu en dan verzamelde de Ridderschap er zich of de Steden van Overijssel voor gezamenlijk beraad.

Maar er werd ook rechtgesproken.

Menig vonnis werd in de Schepenzaal geveld.

Het uitdelen van lijfstraffen was aan de orde van de dag. Er werden ook zwaardere vonnissen uitgesproken.

De beulszwaarden, in de kast aan de raamzijde in de westelijke muur, getuigen van de onthoofdingen die voltrokken zijn.

Terechtstellingen geschiedden op de Grote Markt, waar het schavot werd opgebouwd ten aanschouwen van een ieder 'ter leringhe ende vermaeck' onder het toeziend oog van enkele schepenen die zich opstelden achter de vensters van de Hoofdwacht.

 

Op 30 augustus 1766 bezocht stadhouder Willem V Zwolle.

Ter gelegenheid daarvan werd een receptie georganiseerd in de Schepenzaal.

In allerijl werden portretten geschilderd van de Oranjes, ter ere van de hoge gast.

 

Het gebouwencomplex is in 1821 vrijwel onherkenbaar gemoderniseerd.

Veel van het oude Stadhuis is toen gesloopt, bijvoorbeeld de Raadstoren en het Stadswijnhuis (dat ook als Hanzebeurs dienst deed).

De oorspronkelijke Schepenzaal wordt nu gebruikt als trouwzaal.

 

Meer ....
stadswandeling  downloaden.