©2008, 2009 Alle rechten voorbehouden

Stadswandelingen & Geschiedenis

InZicht

Home.
Downloaden.
Steden.
Microtoerisme.
Over mij.
Links.
Sitemap.
Contact.
g r a t i s   downloaden.
Kasteel (1).

Grote Kerk (2).

Hofhuizen (3).

stadswandelingen in mooie steden InZicht: Breda - Het Kasteel

Een wandeling door de geschiedenis van de stad Breda.

 

Ontstaan van de stad Breda.

De koop van de privileges van de heer Hendrik IV van Schoten in 1252 wordt beschouwd als de handeling waardoor Breda stadsrechten heeft verkregen.

Omdat er vroeg in de 12e eeuw melding gemaakt wordt van een nederzetting met de naam Breda, mag aangenomen worden, dat de stad dus niet gesticht is, zoals dat het geval was met 's-Hertogenbosch in 1185.

Tevens is bekend dat in 1116 de naam Breda voor het eerst wordt gebruikt als familienaam.

 

 

De burcht van Breda.

Het verkrijgen van de stadsrechten was waarschijnlijk het gevolg van een burcht aan de oever van de Mark.

Deze burcht werd Castellum van Breda genoemd.

Bij deze burcht was er een nederzetting met een tufstenen kerk, die vermoedelijk van tufsteen was gebouwd.

Deze kerk stond op de plaats waar nu de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk staat.

Rond deze nederzetting had men een aarden wal opgeworpen met daarom heen een gracht.

De gewonnen aarde ten behoeve van de gracht, werd gebruikt voor de omwalling.

De omwalling had de vorm van een hoefijzer.

De opening daarvan lag in het westen bij de rivier.

De aan wal gebrachte goederen werden binnen de omwalling verkocht.

Vanuit de wijde omtrek trokken mensen naar Breda om daar hun handel te drijven.

Men kwam zelfs vanuit Antwerpen naar Breda.

 

 

Breda als stad met stadsrechten.

Het gevolg van het verkrijgen van stadsrechten was dat de horigen stadse vrijheid kregen.

Ze waren geen eigendom meer van de Heer van Breda en vielen onder het stadsrecht. Breda moest hierdoor ook een nieuw rechtscollege vormen.

Zo'n rechtscollege werd in deze periode de Schepenbank genoemd.

 

 

In het begin van de 14e eeuw rond 1333 wordt Breda ommuurd.

Men kan de stad in en uit via drie stadspoorten, de Eindpoort op de kruising Eindstraat-Karnemelkstraat, de Gasthuispoort op het kruispunt van de Veemarktstraat en de Vlasmarkt en de Tolbrugpoort vlakbij de haven op het einde van de Tolbrugstraat.

Restanten van de funderingen van de stadsmuur zijn te zien in het Park Valkenberg.

Al snel breidt de stad zich uit buiten de poorten en worden de muren vervangen door vestingwerken.

In de Middeleeuwen is Breda een kleine handelsstad van circa 30 hectare.

In de 14e eeuw waren er circa 2700 inwoners.

 

 

Breda en Oranje.

Breda heeft een lange relatie met het Koninklijk huis.

Engelbrecht I was de eerste van het Huis Nassau als heer van Breda.

Hij is getrouwd met Johanna van Polanen.

Willem van Oranje was één van de nazaten.

Hij zou in Breda zijn begraven, ware het niet dat de stad in Spaanse handen was toen hij in 1584 in Delft werd vermoord.

Tot 1795 was Breda deel, en hoofdstad, van de Baronie van Breda.

De baron was tevens Graaf van Nassau.

 

 

 

 

breda

Home > Steden > Breda