©2008, 2009, 2010 Alle rechten voorbehouden

Stadswandelingen & Geschiedenis

InZicht

Home.
Downloaden.
Steden.
Microtoerisme.
Over mij.
Links.
Sitemap.
Contact.
g r a t i s   downloaden.
Video 1.

Video 2.

Video 3.

Een wandeling door de geschiedenis van de stad Franeker.

 

De geschiedenis van Franeker.

 

Franeker is oud. Waarschijnlijk rond 800 is Franeker ontstaan als een Karolingisch castellum. De naam zou afkomstig zijn van "Froon-acker", ofwel "land van de heer/koning". De oudste straat van de stad heet nog steeds Froonacker.

 

 

Van de 11e eeuw tot de 16e eeuw ontwikkelde Franeker zich tot het bestuurlijk centrum van noordelijk Westergo. In de 15e eeuw vestigde hertog Albrecht van Saksen zich in Franeker en kreeg de plaats stadsrechten. Het stadje leek zich tot hoofdstad van Friesland te ontwikkelen, maar werd uiteindelijk toch overvleugeld door Leeuwarden.

 

Tot ca. 1850 waren, behalve enkele zeer oude landwegen, alleen de dijken geschikt om te berijden. Men moest daarom, om van het ene naar het andere dorp te komen, vaak grote omwegen maken.

Franeker had alleen met puin verharde wegen naar Leeuwarden, Harlingen en Sneek. De ontwikkeling van dit gebied begon in 1842 toen de rijksweg van Leeuwarden over Franeker naar Harlingen werd voltooid. In 1933 kreeg Franeker via de Afsluitdijk een directe wegverbinding met Noord-Holland.

 

Tot in de twintigste eeuw was het vervoer te water echter verreweg het belangrijkst. Toch is het net van vaarwegen rond Franeker na 1507 toen de vaart van Leeuwarden naar Harlingen werd gegraven niet meer uitgebreid.

Pas in 1951 werd het nieuwe Van Harinxmakanaal voltooid.

In 1863 werd de spoorlijn Harlingen - Leeuwarden aangelegd. Franeker kreeg een treinstation.

franeker

Home > Steden > Franeker

stadswandeling  downloaden.
mp3 stadswandeling  downloaden.