©2008 t/m 2011 Alle rechten voorbehouden

Stadswandelingen & Geschiedenis

InZicht

Home.
Downloaden.
Steden.
Microtoerisme.
Over mij.
Links.
Sitemap.
Contact.
g r a t i s   downloaden.
Video 1.

Video 2.

Een wandeling door de geschiedenis van de stad Harlingen.

 

De geschiedenis van Harlingen.

 

 

De stad Harlingen heeft groei en bloei aan de zee te danken. Het was aanvankelijk een buurtschap van vissers en schippers die bij het kerkdorp Almenum hoorde. In 1234 zou Harlingen stadsprivileges hebben gekregen.

 

 

Handel op Engeland, Hamburg, Scandinavië en andere Oostzeelanden bracht voorspoed. In 1500 werd een eerste haven gegraven.

 

In 1565 ontving het stadsbestuur van Harlingen van Philips II verlof om de stad aan de noordzijde uit te breiden. Dit betrof vooral de verbreding van de noorderstadsgracht tot Noorderhaven en de ten noorden daarvan geplande buurt. Deze activiteiten waren in de jaren van de opstand, in 1579-1580 afgerond en de stad was toen in oppervlakte ongeveer verdrievoudigd. Dit sterk vergrote Harlingen werd van 1580 tot 1582 van versterkingen voorzien door de bekendste fortificatiemeester van de Republiek, Adriaen Anthonisz.

 

 

De rijkdom drukte de stad uit in fraaie stadspoorten en een stadhuis. De poorten zijn in de 19de eeuw gesloopt.

 

 

De Zuiderhaven is rond 1600 aangelegd. In 1644 kwam de Friese Admiraliteit van Dokkum naar Harlingen, naar de Zuiderhaven, die toen het karakter van een marinehaven kreeg.

 

Nu is Harlingen vooral bekend als opstapplaats op de boot naar Terschelling of Vlieland. Rederij Doeksen houdt zich sinds 1923 bezig met passagiersvervoer over de Waddenzee naar deze twee eilanden. In dat jaar werden alle aandelen van de NV Terschellinger Stoomboot Maatschappij overgenomen. De oversteek van Harlingen naar Terschelling duurde in die tijd nog 2½ à 3 uur, terwijl het overstappen, op volle zee, van passagiers van en naar Vlieland nog voor een extra oponthoud zorgde. In oktober 1973 nam de Rederij Doeksen haar eerste catamaran, de Koegelwieck, in de vaart. Hiermee had de Rederij een primeur voor Nederland. De “oude” Koegelwieck is alweer vervangen door een modernere versie.

 

 

Omstreeks 1500 moet Harlingen de vorm hebben gekregen van een langgerekte rechthoek met vier nagenoeg parallel lopende grachten: de Noorderstadsgracht (dat was de latere Noorderhaven), de Voorstraatgracht, de Lanengracht en de Schritsen. Al deze grachten zijn inmiddels gedempt.

 

 

Overal in Harlingen zijn gevelstenen te vinden. Je raakt er niet op uitgekeken.

 

De bovenstaande gevelsteen is de Harlinger Cartou. Die heeft een interessante geschiedenis die u hier kunt lezen.

 

 

harlingen

Home > Steden > Harlingen

stadswandeling  downloaden.
mp3 stadswandeling  downloaden.