©2008, 2009 Alle rechten voorbehouden

Stadswandelingen & Geschiedenis

InZicht

Home.
Downloaden.
Steden.
Microtoerisme.
Over mij.
Links.
Sitemap.
Contact.
g r a t i s   downloaden.
Kruittoren.

Spanjaardspoort.

Berkelpoort.

Oude Bornhof.

Diavoorstelling.

stadswandelingen in mooie steden InZicht: Zutphen
stadswandelingen in mooie steden InZicht: Zutphen bejaardentehuis
stadswandelingen in mooie steden InZicht: Zutphen stadsmuur

Een wandeling door de geschiedenis van de stad Zutphen.

 

Ontstaan van Zutphen.

Zutphen ontstond in de Romeinse tijd als Germaanse nederzetting op een rivierduinen complex.

De plaats is al meer dan 1700 jaar continu bewoond en is een van de oudste steden van Nederland.

 

Hanzestad Zutphen.

Deze locatie lag goed op de kaart bij de kooplieden, en Zutphen groeide snel en werd een van de Hanzesteden.

De Hanze was een groep handelssteden in Europa, die zich in 1356 in Lübeck hadden verenigd.

Andere belangrijke Nederlandse Hanzesteden:

Doesburg, Kampen, Deventer, Hattem en Zwolle.

In de 16e eeuw stortte dit verbond volledig in.

 

Zutphen in de 16e eeuw

De 16e eeuw bracht moeilijke tijden voor Zutphen door de opkomst van andere steden en de Tachtigjarige Oorlog met de Spanjaarden.

Op 17 november 1572 werd de stad door de Spanjaarden ingenomen, nadat graaf Willem van den Berg de stad in juni van dat jaar had ingenomen voor de Republiek.

Er volgden jaren van wisselende bezetting en belegeringen.

 

In 1591 werd de stad heroverd door Maurits van Nassau.

Dit luidde het begin in van een lange periode van Zutphen als vestingstad en garnizoensplaats.

In 1672 (Rampjaar) werd Zutphen veroverd door het Franse leger, dat later weer vertrok.

 

Zutphen in de 17e en 18e eeuw

In de 17e en 18e eeuw werd Zutphen extra versterkt door een ring van bolwerken en wallen.

De stad werd Frontierstad van de republiek van de 7 Verenigde Nederlanden.

In de 18e eeuw werd de stad gekenmerkt door een bevolking van adel, renteniers, ingekwartierde soldaten, neringdoenden, ambachtslui en boeren.

 

Zutphen in de 19e eeuw.

Na 1800 steeg de bevolking zo sterk dat er ruimtegebrek optrad; tussen 1808 en 1860 steeg de bevolking van 7.300 naar 13.500!

Het ruimtegebrek werd vooral veroorzaakt door de vestingwerken, deze namen meer dan de helft van de beschikbare ruimte in beslag.

Dat de bevolking zo sterk groeide wordt vooral toegeschreven aan het voordelige belastingklimaat, en de daaraan verbonden trek naar Zutphen van buitenaf.

 

Moderne tijd in Zutphen.

Na de Eerste Wereldoorlog raakte Zutphen, wat betreft bevolkingsgroei, achterop bij de rest van Nederland.

Tegenwoordig zijn in het centrum van Zutphen nog vele sporen te vinden van de middeleeuwse tijd.

Het is nu een bijzondere stad met ruim 365 monumenten.

 

 

 

zutphen

Home > Steden > Zutphen

stadswandeling  downloaden.