©2008, 2009 Alle rechten voorbehouden

Stadswandelingen & Geschiedenis

InZicht

N.H. Kerk.

Stadhuis.

Daendelshuis.

Bakkerijmuseum.

Dijkpoort.

De Fortuin.

Stadspompen.

Franse school.

Pand der Liefde.

Het Hoge Huis.

Hattem.

hattem

Home > Steden > Hattem > Bakkerijmuseum

Het Bakkerijmuseum in Hattem.

 

Het Bakkerijmuseum “Het Warme Land” in Hattem is gevestigd in een voormalige stadsboerderij.

In de stad woonden vroegen veel koeboeren.

De historie van deze boeren gaat terug tot in de dertiende eeuw.

Ook toen waren er al diverse boeren binnen de muren van de stad, terwijl hun weidegebieden zich tot ver buiten de stad uitstrekten.

Het gebied ten westen van Kampen, tot aan de Zwartendijk waren toentertijd de stadsweiden en waren eigendom van de Gemeente.

Inmiddels is dit gebied bijna geheel bebouwd.

 

Bakkerijmuseum - Hattem

 

De verhuur van weidegrond rond Kampen was erg lucratief voor de Gemeente.

Na verloop van tijd nam de Gemeente dan ook het besluit dat de koeboeren met weiderechten, in de stad moesten blijven wonen.

De panden zijn veelal nog te herkennen aan de hooiluiken in de voorgevel.

De boeren leefden van de verkoop van melk en mest.

De boeren in de stad waren regelmatig een bron van ergernis en zorg in de Gemeente. Daarom werden er regelmatig maatregelen afgekondigd om het boeren veiliger te maken en de overlast te beperken.

Zo was bijvoorbeeld het houden van varkens in de stad verboden.

Ook het aantal koeien was gelimiteerd.

De boeren hebben eeuwenlang gewoond binnen de stadsmuren.

Rond 1950 telde Kampen nog zo’n 75 boeren binnen de stads muren.

Aan het einde van de jaren tachtig waren er nog vier stadsboeren over.