©2008, 2009,2010 Alle rechten voorbehouden

Stadswandelingen & Geschiedenis

InZicht

Rede van Texel.

Wezenputten.

De Schans.

Begraafplaats Georgiërs.

Tuinwallen.

Blekerij.

Klif 12.

Rondvlucht.

Den Hoorn.

Den Burg.

Oosterend.

Oudeschild.

De Waal.

Video's.

Diavoorstelling.

Texel.

stadswandelingen in mooie steden InZicht: Texel vuurtoren

texel

Home > Steden > Texel > Rede van Texel

De Rede van Texel.

 

Rond 1500 werd “de wereld ontdekt” door de landen die toen oppermachtig waren in Europa:

Portugal, Spanje en Italië.

Voor het eerst kwam men in contact met andere continenten: Indië en Amerika

 

Rond 1600 had zich een nieuwe wereldmacht gevormd: De Republiek der Verenigde Nederlanden.

Langzaam maar zeker had die de handel naar Indië geheel in haar macht gekregen.

Aanvankelijk stuurden de handelssteden ieder apart schepen naar de Oost.

In 1602 fuseerden alle firma's die met de Oost handel dreven tot één grote handelsonderneming: de VOC.

Dit was het begin van de Gouden Eeuw.

Als handelswaar vervoerde de VOC kruiden, specerijen, katoen, zijde en porselein naar Europa.

 

Schepen die vanuit plaatsen aan de Zuiderzee vertrokken, gingen op de rede van Texel voor anker om bij gunstige wind uit te varen naar de Oostzeelanden, Frankrijk, Spanje, Portugal en later ook Oostindië.

 

 

Vooral in de 17e en 18e eeuw was het een drukte van belang op de rede van Texel.

Schepen werden geladen en gelost.

Texelse loodsschepen en bevoorradingsschepen voeren af en aan en op de dijk bekeken voorbijgangers de bedrijvigheid.

 

Op 24 december 1593 vond een bekende storm plaats op de rede van Texel toen ongeveer 150 schepen op gunstige wind lagen te wachten.

Enkele schepen sloegen van hun ankers en ramden andere schepen.

Vierenveertig koopvaardijschepen vergingen en ongeveer duizend mensen verdronken.

De bekende Amsterdamse graanhandelaar en dichter Roemer Visscher was een van de reders die veel schade leed.

Zijn jongste dochter die enkele maanden na de ramp werd geboren noemde hij daarom Maria Tesselschade.

Maria Tesselschade werd een bekend dichteres en werd de Muze van de Muiderkring genoemd.